ظروف نوشیدنی شامل (نیم یک، استکان، نیم لیوان، لیوان، فنجان و فنجان و نعلبکی، زیر لیوانی و گیلاس، پارچ)

 ظروف پذیرایی شامل (قندان، بستنی خوری، اردور خوری، دیس، کره خوری، کمپوت خوری،سس خوری)

کاسه (۷۲ عددی تا ۴ عددی)

محصولات متفرقه شیشه مظروف یزد (نمکدان، زیر سیگاری، جا شمعی)